Don’t accept status-quo

66and forward

Affärsnytta, varumärke och kommunikation utvärderad på 3 månader.

Product-Market fit på 66 dagar

66 and forward är vår egenutvecklade metod och process för att hjälpa företagsledning, affärsutvecklare och produktägare att säkerställa Product-Market fit för det digitala landskapet.

Vi paketerar och förbereder produkter och tjänster för att fungera i en digital kontext för att redan vid lansering möta marknadens efterfrågan.

På 3 månader tar vi fram ett underlag som förenklar internt beslutsfattande för framtida digitala insatser. På så sätt kommer du till ett snabbare beslut och praktisk implementering.

Att ha digital Product Fit

Det som innefattar att en produkt, tjänst eller vara har det vi kallar “Product fit” är att vi lyckats definiera själva produkterbjudandet och dess egenskaper samt fångat kundupplevelsen. Enkelt uttryckt så är vi ute efter att validera att vi har anpassat vår produkt till rätt målgrupp, levererad på rätt sätt.

Vi hjälper er utforska, utveckla samt förädla era produkter och tjänster så att de möter era affärsmål, samtidigt som kundens förväntan och behov möts.

Att nå digital Market Fit

En grundförutsättning för att framgångsrikt kunna “go to market” är att säkerställa att produkterbjudandet är validerat – det vill säga att din produkt faktiskt är anpassad för det digitala landskapet.

När detta är uppnått återstår arbetet att lansera och kommunicera din produkt eller tjänst på ett sätt som driver tillväxt, stärker varumärket och ökar målgruppens lojalitet.

Den modige vågar ställa dumma frågor. Ställ din till: hello@jointhecarnival.com eller ring Peder på: +46 70 515 22 00

Vem gissar bäst?

Dagens snabbfotade och ombytliga digitala landskap gör att det är svårt att förutse var kunden befinner sig imorgon.

Därför blir det viktigt att ha tillit till processen, och motstå frestelsen att ta genvägar. Vi hjälper dig att validera arbetet vi gör tillsammans löpande för att minimera risken för att gå fel och samtidigt öka chansen till framgång.

Beroende på var ni befinner er i er resa anpassar vi vårt sätt att arbeta för att ni ska hitta en balans mellan produkt, marknad och tilltänkt effekt.

Boka en inspirerande 30 min meet and greet.

Framtidssäkra ditt teams kompetens

Med handplockade coacher och agila team hjälper vi dig att aktivera er fulla, interna potential. Se det som en möjlighet att utveckla organisationen och lösa problemet – samtidigt. Eftersom vi jobbar integrerat över tid överförs arbetsmetodik och “thought leadership” längs vägen som gör dig mer konkurrenskraftig inhouse,

Alla ombord! Eller någon överbord?!

En nyckel till framgång är en tillgänglig ledning, som är informerad och redo att fatta snabba beslut. Det är lätt att idéer fastnar i organisationen, och när du tappar fart i processen är chansen stor att ni hamnar i status quo, och en lysande affärsmöjlighet arkiveras i väntan på bättre tider (som aldrig kommer).

Lita på din förmåga och vår process.

Vår filosofi är att olika organisationer har olika behov, utgångsläge och förutsättningar för att nå framgång. 66 and forward passar dig som verkligen vill lösa ett problem och samtidigt se organisationen och medarbetarens självförtroendet växa.

Founded 2010
but the legacy goes way, way back.

Independent digital management consulting