Mikään tuote ei ole niin hyvä, ettemmekö voisi kehittää sitä

Digitaalistrategiasi konseptin kehittäminen

Autamme sinua navigoimaan arvaamatonta, johtamaan jatkuvaa muutosta sekä kehittämään, toteuttamaan ja kommunikoimaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia tehokkaasti.

Jo  66 päivässävoimme kehittää strategisen peruskiven, joka helpottaa yrityksesi kannalta merkityksellisten päätösten tekemistä.

TUOTE- MARKKINOILLE SOPIVUUS 3 KUUKAUDESSA

66andforward on modulaarinen käsittelyväline, joka auttaa yrityksiä valmistelemaan ja kehittämään tuotteita sekä varmistamaan, että se vastaa liiketoimintatavoitteita ja markkinan odotuksia ja tarpeita.

PUSHING BOUNDARIES FOR DIGITAL
Eye contact conveys trust
first of it's kind
no more one way rentals

TEHOKKAAT TYÖKALUMME

Vuodesta 2010 lähtien olemme kehittäneet strategioita kestävän digitaalisen liiketoiminnan kehityksen ja odotetun kasvun luomiseksi. Olemme hyvin tietoisia siitä, että jokainen asiakas ja haaste on erilainen, minkä tuloksena syntyi 66andforward - modulaarinen käsittelyväline strategiselle tuotemarkkinoiden sopivuudelle.

Product Fit

 • Business and service blueprints
 • Customer Experience (CX)
 • Minimum Viable Product development (MVP)Tech
 • Exploration and prototyping

Market Fit

 • Insight and value proposition development
 • Go to market
 • Brand and product alignment
 • Growth and retention strategies
 • Growth by design and creativity
 • User Experience (UX)

Governance

 • Digital change management
 • Implementation and governance
 • Product Ownership
 • Product Ownership
 • Startup thinking and team culture